beton towarowy i prefabrykaty

beton towarowy i prefabrykaty

szeroki wybór produktów z betonu

szeroki wybór towarów z betonu

producent kostki brukowej

producent kostki brukowej

jakość i doświadczenie

jakość i doświadczenie

transport

transport

 

   Dostępne podbetony i stabilizacje:

 • C8/10, S1/S2
 • C12/15, S1/S2
 • Stabilizacja gruntu Rm 0,5-1,5 MPa
 • Stabilizacja gruntu Rm 1,5-2,5 MPa
 • Stabilizacja gruntu Rm 2,5-5,0 MPa
 • Podsypka piaskowo cementowa 1-4 MPa

 

    Dostępne betony:

 • C8/10, S3/S4
 • C12/15, S3/S4
 • C16/20, S3/S4
 • C20/25, S3/S4
 • C25/30, S3/S4
 • C30/37, („PN-S-10042:1991" - norma mostowa) konsystencja S3/S4
 • C35/45, S3/S4
 • C40/50, zbliżona do dawnej klasy B50